Design Thinking

Metodyka Design Thinking

Narzędzie pozwala na kreację usług, które działają sprawniej oraz produktów dopasowanych do realnych pragnień grup docelowych. 


Design Thinking przydatne jest w głównej mierze w rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w każdej organizacji oraz w każdym jej dziale.

Projektowanie usług - Service Design

Dzięki założeniom Human-Centered Design jesteśmy w stanie zaprojektować nową usługę (service design), która odpowiadać będzie oczekiwaniom potencjalnych odbiorców, a istniejące usługi dopasować do potrzeb użytkowników z nich korzystających. 


Usługa sama w sobie polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb, więc etap badania oczekiwań powinien być zawsze zawarty w procesie jej projektowania. 

Projektowanie produktów

Produktem jest wszystko to, co można zaoferować na rynku, a więc każde dobro, które można nabyć, użytkować lub skonsumować, zaspokajając tym samym potrzebę ludzką. 


Wdrożenie nowego produktu, powinno być poprzedzone ustaleniem oraz zbadaniem grupy docelowej.

Pięcioetapowy proces projektowania

Proces Design Thinking empatyzacja, definiowanie problemów, generowanie pomysłów, prototypowanie

W jaki sposób wdrożyć Design Thinking w Twojej organizacji?

Chcesz wdrożyć innowacje?

Thinkle pomoże Ci wdrożyć innowacyjne rozwiązania pożądane przez  Twoich klientów oraz pracowników i spełniających  ich oczekiwania,  technologicznie wykonalne oraz ekonomicznie  uzasadnione.  

Dowiedz się więcej

Chcesz usprawnić procesy?

Zastanawiasz się, które z Twoich procesów można usprawnić, aby Twoja organizacja odnosiła większe sukcesy i wyprzedziła konkurencję. Znajdziemy dla Ciebie wyróżniki, które pomogą Ci powiększyć liczbę klientów.

Dowiedz się więcej

Chciałbyś korzystać w swojej pracy z metodyki Design Thinking?

Design Thinking przyda Ci się gdy jesteś UX Designerem, programistą, HRowcem, marketerem, sprzedażowcem czy przedsiębiorcą. Wdrożenie metodyki w realizowane działania pozwoli na optymalizację procesów oraz zwiększenie ich efektywności. 

Dowiedz się więcej

Narzędzia Design Thinking

Customer Journey Map, ścieżka konsumenta, narzędzie używane podczas szkolenia design thinking

Customer Journey Map

Customer Journey polega na zmianie perspektywy, wejściu w buty użytkownika po to, aby znaleźć potencjalne problemy i na ich podstawie zoptymalizować procesy obsługi klienta.
Customer Journey Map to narzędzie, które pomaga dostrzec wszystkie możliwe punkty styku użytkownika z marką, produktem bądź usługą. Pozwala określić negatywne, pozytywne i neutralne odczucia względem danej interakcji.

Mapowanie problemu, narzędzie używane podczas szkolenia design thinking

Mapowanie problemu

Nie rozwiążesz problemu, jeżeli źle go zidentyfikujesz.


Znajdź źródła i objawy problemu oraz zastanów się kto może pomóc Ci go rozwiązać.